Versionshistorik for "Oplevelse"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 30. dec 2020, 11:11Lasse diskussion bidrag 197 bytes +197 Bytes Oprettede siden med "LB2, stk. 496: "Enhver form for oplevelse, ligesåvel den sjælelige eller åndelige som den fysiske er således identisk med reaktionen af jegets energiers berøring me..."